گزارش تصویری همایش انتخاباتی محمد حسن عاقل منش در تالار گلستان رشت

به گزارش صبح رشت، همایش انتخاباتی محمد حسن عاقل منش در تالار گلستان رشت با اجرای برنامه های مفرح برگزار گردید.

ارسال پاسخ