عاقل منش در وبینار “نقشه راه موفقیت”: بدون هدفگذاریها کارها بی اثر خواهد ماند

عضو شورای اسلامی شهر رشت همچنین به تعریف “هدف” در فرآیند موفقیت پرداخت و توضیح داد: هدف منجر به چالش ذهنی می شود و می توان از آن به جایگاه و شرایطی یاد کرد که انسان تمایل دارد در آینده به آن برسد.


عاقل منش به ضرورت شناسایی و طبقه بندی اهداف نیز اشاره کرد و گفت: باید اهداف کلی و جزیی مشخص باشند و برای دستیابی به آنها برنامه ریزی کنیم.
وی با اشاره به اینکه صرف دارا بودن هدف، برای دستیابی به اهداف و رسیدن به مقصد کافی نیست بلکه باید تلاش و کوشش هم نمود، گفت: به همین دلیل می توان گفت که مشخص کردن اهداف زندگی و تصمیمات روزمره و تلاش برای تحقق آنها ما را به قله های موفقیت می رساند.


این فرهنگی باسابقه و مدرس دانشگاه در ادامه به شرکت کنندگان برنامه توصیه کرد: باید تصور کنیم محدودیت وجود ندارد و سعی کنیم با ایده آلهای ذهن خود شروع کنیم و همچنین باور داشته باشیم که می توانیم به اهداف خود برسیم.
عاقل منش همچنین در ادامه به اصول ۱۴ گانه برای دستیابی به اهداف پرداخت و آنها را برای حاضران تشریح کرد.


عاقل منش این سخنان را روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در وبینار “نقشه راه موفقیت ۲” در ارتباط با هدفگذاری عنوان کرد. مهیار مهری روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در باره برنامه ریزی، محمد خیرخواه
روز سه شنبه چهارم خرداد ماه در باره مدیریت توجه و تمرکز، مهیار مهری روز چهارشنبه پنجم خرداد ماه در باره مدیریت زمان، رضا دلشاد روز سه شنبه ۱۱ خرداد ماه در باره اعتماد به نفس، سیدحامد موسویان روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه در باره اضطراب و هپینوتیسم در این برنامه سخنرانی خواهند کرد.

ارسال پاسخ