دعوت مسئول امور ایثارگران شهرداری رشت به حضور گسترده مردم و انتخاب افراد متعهد و شایسته

همشهری های گرامی همانطور که انتخاب های گذشته شما در وضع موجود شهر شما نقش داشته است انتخاب اعضاء ششمین شورای اسلامی شهر رشت نقش موثر و تعیین کننده ای در وضعیت آینده شما و شهر شما خواهد داشت. شوراهای اسلامی شهر از مهمترین ساختار های تعیین کننده مدیریت شهری میباشند. شهری که شما یک عمر در آن زندگی خواهید کرد قطعا برایتان مهم خواهد بود که چگونه باشد و چگونه اداره گردد. فرزندان شاهد و ایثارگران شهرداری رشت نیز به عنوان یک شهروند بر خود واجب میدانند هم خود در این انتخابات شرکت کرده و هم از شما مردم رشت جهت حضور و انتخاب افراد توانمند، متعهد،شایسته، متخصص و اهل اندیشه و عمل بدون اشاره به کاندیداتور خاصی دعوت بعمل آورند. همچنین امور ایثارگران شهرداری رشت از جمهور مردم ایران جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب فرد دارای مدیریت و کفایت، با ایمان، عدالتخواه و ضدفساد، دارای عملکرد انقلابی و جهادی، معتقد به توانمندی‌های داخل، معتقد به جوانان، مردمی و امیدوار همانگونه که امام خامنه ای (مد ظل) فرمودند آینده خود وایران اسلامی را ترسیم نمایند.
مرتضی گلستانی
مسئول امور ایثارگران شهرداری رشت

ارسال پاسخ