درباره ما

پایگاه خبری و تحلیلی « صبح رشت »

* * * * * * * * * *

شماره مجوز: ۷۹۹۵۹

زمینه انتشار:  اجتماعی – فرهنگی

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: پرهام کاوه گر

۰۹۱۱۳۳۷۶۵۱۶

پشتیبان فنی: محمود داداشی نیاکی

۰۹۱۱۳۳۷۰۹۶۲

www.SobheRasht.ir