گزارش تصویری پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت

به گزارش صبح رشت،پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون بهداشت،محیط زیست شورای شهر رشت با بررسی عملکرد سازمان آرامستان های شهرداری رشت به ریاست فاطمه شیرزاد در تالار شورا برگزار شد.

در این جلسه محمد حسن عاقل منش،بهراد ذاکری،اسماعیل حاجیپور،محمد حسن علیپور،اعضای کمیسیون بهداشت،سهراب راستگو،رئیس سازمان آرامستان های شهرداری رشت،حامد بشردانش،مدیر خدمات شهری شهرداری رشت حضور داشتند.

در این جلسه از جمعی از کارکنان بخش عروجیان سازمان آرامستان ها تجلیل به عمل آمد.

 

ارسال پاسخ