گزارش تصویری پایان فصل اول تئاتر خیابانی به همت سازمان فرهنگی،ورزشی شهرداری و مشارکت اداره ارشاد اسلامی رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباط با رسانه های شهرداری رشت_ فصل اول تئاتر خیابانی به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت در پیاده راه فرهنگی تاریخی میدان شهدای ذهاب به پایان رسید.

ارسال پاسخ