گزارش تصویری هشتاد و سومین جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت

به گزارش صبح رشت، هشتاد و سومین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی رشت به ریاست فاطمه شیرزاد برگزار شد.

ارسال پاسخ