گزارش تصویری فضاسازی پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت به مناسبت شب یلدا

به گزارش صبح رشت،به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری رشت فضاسازی و تزیین پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت به مناسبت شب یلدا صورت گرفت.

 

ارسال پاسخ