گزارش تصویری شصت و هشتمین جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت

به گزارش صبح رشت، شصت و هشتمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت صبح شنبه اول دی ماه به ریاست فاطمه شیرزاد در ساختمان شورا برگزار شد.

ارسال پاسخ