گزارش تصویری سی و سومین جلسه مشترک کمیسیون عمران و بودجه شورای شهر رشت

به گزارش صبح رشت،سی و سومین جلسه مشترک کمیسیون عمران و برنامه بودجه شورای شهر رشت ظهر روز پنجشنبه پنج بهمن در تالار شورا برگزار شد.

ارسال پاسخ