گزارش تصویری بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت از پارک گیلانه

به گزارش صبح رشت،سی و هشتمین جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت صبح امروز در جریان بازدید میدانی از پارک گیلانه رشت برگزار شد.

در این بازدید  فاطمه شیرزاد،رئیس کمیسیون بهداشت،محمد حسن عاقل منش،محمد حسن علیپور،اعضای کمیسیون بهداشت،ناصر عطایی،مدیر شهرداری منطقه یک،حامد بشردانش،مدیر خدمات شهری شهرداری رشت،مجتبی شهرستانی،مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری،هومن روایی،رئیس سازمان عمران و بازآفرینی،هاتفی،معاون عمرانی شهرداری منطقه یک،حسن راضی،دبیر کمیسیون بهداشت و محیط زیست حضور داشتند.

 

ارسال پاسخ