گزارش تصویری اجرای “بداهه نویسی” در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت

به گزارش صبح رشت،به همت سازمان فرهنگی،ورزشی شهرداری رشت،بداهه نویسی در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت با حضور جمعی از خوشنویسان به مناسبت ایام قدر برگزار شد.

ارسال پاسخ