گزارش تصویری آخرین شب نمایش “خیشخانه”

نمایش خیشخانه به کارگردانی علی رضایی و با هنرمندی علی رضایی،فرشته حسنی،هنگامه قدری،مبینا حقیقی و اجرای موسیقی مهیار واحدی ساحلی و یاسین غضنفری در سالن نمایش سازمان فرهنگی شهرداری رشت به روی صحنه رفت.

 

ارسال پاسخ