گزارش بیست و دومین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی همراه با کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی

چهارشنبه ۲۴ بهمن بیست و دومین جلسه کمیسیون فرهنگی مشترک با کمیسیون برنامه بودجه در تالار شورا با دستور بررسی بودجه سازمانهای فرهنگی ورزشی،سیما منظر فضای سبز و روابط عمومی برگزار گردید.

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی با ذکر این مورد که واگذاری تبلیغات محیطی نباید در انحصار افراد خاص و محدود به اشخاصی معدود باشد خواستار نظارت دقیق تر مسئولین سازمان سیما منظر و فضای سبز بر مزایده ها شد.

عاقلمنش با بیان این موضوع که سازمان باید با ایجاد درآمدهای پایدار از حوزه های فعالیت خود هزینه های خود را تامین کند خواستار نگاه ویژه سازمان سیما منظر و فضای سبز در مورد آرامگاه مشاهیر و بزرگان رشت و همچنین یادمان شهدای گمنام شد.وی با اشاره به اینکه آلودگی بصری و عدم همگونی تبلیغات شهری باعث سیمای آشفته شهری شده است تاکید کرد که باید با یک مکان یابی صحیح و اتخاذ یک سیاست واحد نظام مند این نقص اصلاح شود.

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر با بیان این مطلب که موازی کاری سایر سازمانها با سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری مبدل به یک معضل و مسبب ایجاد هزینه شده است خواستار فرهنگ سازی در حوزه های مختلف از قبیل پسماند،ترافیک و سایر معضلات شهری زیر نظر سازمان فرهنگی ورزشی و در قالب تفاهم نامه های بین سازمانی انجام شود.

عاقلمنش با ذکر این موضوع که سازمان فرهنگی باید از رویکرد تقویم محور و خدماتی برای سایر سازمانها پرهیز کند بر آموزش شهروندی به عنوان وظیفه اصلی این سازمان تاکید کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر لزوم جلوگیری از موازی کاری در سازمانهای زیرمجموعه شهرداری و با تقدیر از عملکرد مدیران سازمان فرهنگی ورزشی با توجه به حجم مشکلات مالی خواستار منفک شدن و استقلال وظایف اصلی این سازمان از سایر سازمانها شد.

شیرزاد با ذکر این موضوع که باید در اسرع وقت مطالبات فعالین عرصه فرهنگ مربوط به فعالیتهای سازمان فرهنگی ورزشی پرداخت شود خواستار تجهیز سامانکده و گرم خانه و توجه ویژه به مرکز بازپروری معتادین و کیفیت غذای این مراکز شد.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر با اشاره به این موضوع که کاهش بزه های اجتماعی جزو شرح وظایف سازمان فرهنگی ورزشی میباشد بر لزوم برنامه ریزی مدون و کارشناسی در این مورد تاکید کرد.وی با بیان اهمیت نشر کتاب در مباحثی همچون ایثار و شهادت،جوانان و بانوان به عنوان وظیفه مهم و قابل توجه دیگر این سازمان خواستار ارائه برنامه در این مورد شد.

رییس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای شهر با ذکر این موضوع که باید با ایده های بروز و تدوین ساز و کار ابداعی از محل تبلیغات شهری برای شهرداری تامین درآمد کرد به لزوم مدیریت یکپارچه و زیر نظر مستقیم سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری در حوزه تبلیغات شهری تاکید کرد.

زاهد با اشاره به این موضوع که عدم مدیریت و نظارت صحیح در حوزه تبلیغات محیطی باعث تخریب وجه شهر از لحاظ سیما و منظر عمومی شده است خواستار ایجاد عزمی عمومی در بین همه نهادهای درگیر با این موضوع با رسیدن به یک اجماع نظر شد.

عضو شورای شهر با بیان این مطلب که متاسفانه با توجه به قابلیت های گردشگری و کلانشهر بودن رشت هنوز در حوزه تبلیغات موفق به ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاران و جذب شرکتهای تبلیغاتی مطرح کشور نشدیم خواستار بررسی های کارشناسی و آسیب شناسیدر این حوزه شد.

وی با اشاره به این مورد که باید سطح فعالیت های سازمانهای زیر مجموعه شهرداری از لحاظ کیفی ارتقا یابد خواستار عدالت محوری در مورد پرداخت حقوق کارگران و هزینه های سازمان فرهنگی ورزشی بر اساس بودجه محقق شد.

ارسال پاسخ