کوچکی نژاد: شهرستان شدن بخش ها به نظر کارشناسان وزارت کشور بستگی دارد

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی اظهار داشت: در راستای ارتقای مناطق شهرستان رشت مکاتبات مستمری با وزارت کشور صورت گرفته است.

وی افزود: برخی مناطق به دلیل ویژگی های استراتژیک شانس بیشتری برای شهرستان شدن و ارتقا دارند.
وی بخش سنگر را یک بخش صنعتی و استراتژیک عنوان کرد و گفت: بخش خمام نیز بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و در مجاورت منطقه آزاد انزلی قرار دارد.
نماینده مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر کیاشهر به لشت نشا نیز متصل شود این بخش نیز می تواند به شهرستان تبدیل شود.
کوچکی نژاد کوچصفهان را نیز یک بخش دارای ظرفیت و پتانسیل در شهرستان رشت دانست و تاکید کرد: شهرستان شدن مناطق به نظر کارشناسان وزارت کشور بستگی دارد.
وی با اشاره به اینکه برای ارتقای بخش های رشت از وزیر کشور طرح سوال کردم خاطرنشان کرد: به صورت مداوم برای ارتقای بخش های رشت اصرار و پافشاری خواهم کرد.

ارسال پاسخ