پیگیری مشکلات کارگران فضای سبز شهرداری منطقه سه توسط محمد حسن عاقل منش

محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت در دیدار با جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری منطقه سه رشت به مشکلات آنان رسیدگی کرد.
کارگران فضای سبز شهرداری منطقه سه با ابراز گلایه از تاخیر پرداخت مطالبات آنان، خواستار پرداخت به موقع حقوق خود شدند.
عاقل منش پس از شنیدن مشکلات کارگران فضای سبز در تماسی تلفنی با معاون مالی اقتصادی شهرداری رشت و شهردار منطقه سه خواستار رسیدگی به وضعیت آنان شد.
عاقل منش در گفت و گو با کحالی شهردار منطقه سه رشت، از وی خواست تا به پیمانکار فضای سبز منطقه سه در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران تذکر دهد.
گفتنی است کارگران فضای سبز شهرداری منطقه سه رشت عیدی و سنوات سال گذشته خود را هنوز دریافت نکرده و حقوق دی ماه آنان نیز پرداخت نشده است.

 

ارسال پاسخ