پشت پرده هجمه های متوالی علیه بانوی ارزشی مدیریت شهری

گویا سریال تلاش جهت تخریب وجه تنها بانوی منتخب مردم در شورای اسلامی شهر در افکار عمومی پایانی ندارد و دوستانِ قلم معاشِ معلوم الهویت که سالهاست با ایجاد فضای تشنج وافترا دست به “باج گیری رسانه ای” زده و از این راه در کنار ارتزاق به دنبال کسب کرسی های مدیریتی در ورزش و مشاوره ای در مناصب مختلف اند هنوز در پی این رویای پوچ شبها را با کابوس محبوبیت روز افزون ایشان سحر می کنند.

 

نکته قابل توجه در این موضوع تلاش چندین ساله مستمر و روزافزون حضرات میباشد که با هر نوع ترفند و چنگ زدن بر هر طناب و ابزاری، قصد یافتن موضوعی هر چند سطحی و کوچک در باب تخلف ایشان از قانون جهت ایجاد حاشیه ای جدید برپایه مستندی هرچند ضعیف در این چند سال خدمت را داشتند لیکن همواره دستاوردی جز رشد آمار محبوبیت علی الخصوص در محله های کم برخوردار،دفاع از ارزشهای انقلاب و رهبری به عنوان یک بانوی ارزشی،محبوبیت در بین خانواده شهدا و ایثارگران با توجه به تعلق عمیق عقیدتی به این سیره و تلاشهای حقیقی و در عمل در راستای احقاق حقوق زنان در جامعه شهروندی که همه و همه عللی محکم جهت انتخاب دوباره این بانوی سخت کوش به عنوان عضو شورای پنجم شهر رشت عاید این افراد نشد.

نقل علل اصلی این تلاش مضبوحانه همچون اشاره به دلایل گِردی زمین تکراری بر مکررات گذشته است چرا که همگان اشراف کامل بر شخصیت و عملکرد دوطرف ماجرا داشته و دارند و علتی جز پایمردی یک “زن” در مبارزه با ایجاد رانت از محل بیت المال و یا جلوگیری از صدور احکام مختلف همچون مشاور در مدیریت کلان شهری با سو استفاده از اهرم فشار رسانه ای و ایجاد پروپاگاندا برعلیه برخی افراد ضعیف النفس که شاید نقاطی قابل عرض در پرونده کاری خود داشته باشند در قالب حق السکوت ندارد.

یقینا مادامی که مبارزه با فساد و رانت و حفظ بیت المال در اولویت عملکرد این بانوی مدیریت شهری قرار داشته باشد و ارزشی بودن نه برخلاف سایرین (بخوانید آقایان پرمدعا) تنها در کلام و بلکه دغدغه ای مشهود و ملموس در عملکرد ایشان مشاهده شود تلاش این قبیل افراد جاه طلب نیز هر چند بی ثمر ولی ادامه خواهد داشت.

به عنوان یک شهروند از بانوی منتخب خود خواستاریم که گامهای خود را استوارتر از گذشته در راستای ارزشهای حقیقی این انقلاب که اصلی ترین آن خدمت به اقشار آسیب پذیر و توجه به نقاط کم برخوردار شهر میباشد گام بردارید و بدانید خداوند متعال پشتیبان و نظاره گر همه افعال ما بر روی زمین است و اوست که عزت میبخشد و فارغ از این هجمه ها مفتخر باشید که در روزگاری که بسیاری از مردان تاب رویارویی با حجم مشکلات را ندارند و شاید نام بسیاری از مناطق کم برخوردار شهرمان را نشنیده اند بواسطه رسیدگی و سرکشی های مستمر، امروز نام شما آشناترین نام در بین محرومین این شهر میباشد
که این بالاترینِ عزت نزد پروردگار میباشد…

سامان جنگلی

ارسال پاسخ