پاکسازی حاشیه رودخانه زرجوب محدوده سد کشاورزی با تاکید شهردار رشت

۱۳۹۸/۰۴/۰۱

به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت، در راستای تاکید شهردار محترم رشت مبنی بر پاکسازی فوری حاشیه رودخانه زرجوب محدوده سد لاستیکی با برنامه ریزی عملیاتی صورت گرفته از سوی مدیریت خدمات شهری و دستورالعمل ابلاغی به مناطق ۲و ۳ و همچنین شرکت های تحت امر، پاکسازی این محدوده در روز جمعه مورخ ۹۸/۳/۳۱ از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ بعد از ظهر با همکاری نیروهای زحمت کش خدمات شهری انجام شد.

 

ارسال پاسخ