وضعیت نامعلوم مطالبات کارکنان کارخانه چینی سازی گیلان پس از یک دهه!

بی شک می توان کارخانه چینی سازی گیلان را یکی از معروف ترین و بهترین کارخانجات چینی در کشور در دهه های گذشته نام برد که با توجه با تغییر رویکرد دولت های قبلی مبنی بر خصوصی سازی صنعت؛ این کارخانه با تمام پتانسیل و ظرفیت های خود به حالت تعلیق در آمد و با انتصاب مدیران ناتوان در این بخش و عدم توجه و حمایت مسئولان استانی این کارخانه به حالت ورشکستگی رفته و تعطیل شد.

در سال های گذشته دستور پیگیری ویژه از سوی معاونت امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن برای اعلام راهکار خروج از بحران این کارخانه صادر شد اما با عدم توجه مسئولان این حوزه در استان این دستور فرایندی را از پیش نبرد و این کارخانه عظیم با بیش از ۷۰۰ نفر پرسنل در واحد های مختلف تعطیل شد و بیش از ۹۰ درصد کارکنان این کارخانه با داشتن مطالبات مالی اعم از عدم دریافت حداقل های بازنشستگی همانند: سنوات و پاداش و حق بازنشستگی بازنشست شدند و این روال ۱۰ سال سپری شد و هیچ یک از مسئولین حوزه مربوطه پیگیر پرداخت مطالبات کارکنان این کارخانه نشدند.

با توجه به عدم دریافت مطالبات بازنشستگان و کارکنان این کارخانه و بعد از گذشت یک دهه این انتظار از مسئولین استانی و مجمع نمایندگان استان می رود تا با همت و همدلی پیگیر مطالبات کارکنان زحمتکش این کارخانه شوند.

ارسال پاسخ