نمایشگاه نقاشی گروهی دکوراتیو برگزار شد

نمایشگاه نقاشی گروهی دکوراتیو توسط هنرجویان گالری خصوصی نقاش باشی و با حضور مدرس و کیورتور سحر لولوئی مهر برگزار شد.

۳۳ اثر تکنیک و اکریلیک روی بوم در این نمایشگاه اکران شد.

هدف برگزاری گسترش هنر مدرن و اشنایی هنردوستان و مردم با سبک جدید دکوراتیو است.

اسامی هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه:
سحر لولوئی مهر
جلوه وهابزاذه
طاهره رهایی
کیانا فلاحی
نیلوفر بانوان دخت
مریم پوراحمد
عسل حقی
ماندانا فتحی
سما اذری
حدیث معتمدی
عاطفه عموزاده
نازنین دولت خواه

 

ارسال پاسخ