نمایشگاه اسناد مهران اشراقی در ماسوله افتتاح می شود

به گزارش صبح رشت،نمایشگاه اسناد مهران اشراقی پنجشنبه ۹ دی ماه  ساعت ۱۰ صبح در موزه عون بن علی در ماسوله افتتاح می شود.

این نمایشگاه با مشارکت پایگاه سازمان میراث فرهنگی.صنایع دستی وگردشگری ماسوله و هیّئت امنا بقعه و موزه عون بن علی (ع)
برگزار می شود.

در این نمایشگاه مجموعه ای از نامه،پاکت دربار قاجاریه،استشهاد نامه،اعتراف نامه و اسناد ازدواج با قدمت بیش از یکصد سال نمایش داده می شود.

 

ارسال پاسخ