نامه رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر به شهردار رشت برای تشکیل کارگروه گردشگری

محمد حسن عاقل منش در نامه ای خطاب به شهردار رشت در خصوص تشکیل این کارگروه تاکید کرد ، متن نامه بدین شرح است :
احتراما همانگونه که مستحضرید یکی از برنامه های مدیریت شهری رشت تبدیل رشت به مقصد گردشگری در سال ۲۰۲۰ است. حضور سالانه حدود ۳۰ میلیون گردشگر در استان گیلان ظرفیتی کم نظیر است که در کمتر شهر و استانی دیده می شود و با برنامه ریزی صحیح برای این جمعیت ورودی و تقویت صنعت گردشگری می توان ضمن اشتغال زایی برای جوانان این دیار به رونق اقتصادی و برندسازی بیش از پیش رشت نیز دست یافت.

در این راستا برای آنکه رشت ۲۰۲۰، به انتخاب اول گردشگران و به مقصد گردشگری تبدیل شود تشکیل کارگروه گردشگری ضروری به نظر می رسد؛ کارگروهی مردمی که ضمن ارائه طرح ها و ایده های پیشنهادی فعالین گردشگری و اقتصادی و حوزه های مرتبط، به ارائه راهکارهای عملیاتی و بررسی جوانب طرح های پیشنهادی بپردازد.

لذا به منظور پرهیز از موازی کاری ها، تعامل و هم افزایی هرچه بیشتر دستگاه های مرتبط و تسریع امور در راستای برندسازی “رشت ۲۰۲۰ ، انتخاب اول گردشگران” ضروری است نسبت به تشکیل کارگروه گردشگری سریعا اقدام شود. ضمنا این کارگروه می تواند یکی از ارکان اصلی اتاق شکوفایی شهری رشت باشد.

پیشاپیش از همکاری و مساعدت شما در پیشبرد اهداف مدیریت شهری رشت در حوزه گردشگری کمال تشکر را دارم.

محمد حسن عاقل منش
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت

ارسال پاسخ