موسس کارخانه نوآوری گیلان: کارخانه نوآوری گیلان می تواند در شتاب دهی جذب امکانات برای نخبگان موثر باشد

ظهر امروز سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از محل احداث کارخانه نوآوری گیلان بازدید کرد و عملیات اجرایی آن آغاز شد. در این مراسم دکتر مسعود موسوی عضو موسس کارخانه نوآوری نیز به تشریح اهداف این مجموعه پرداخت.

مسعود موسوی با اشاره به سابقه ۱۵ تا ۲۰ ساله در حوزه ارائه خدمات مهندسی مشاور و شهرسازی تصریح کرد: این خلا در استان گیلان احساس می شد که برای توسعه و رشد استان نیاز به یک ساختار و شبکه بندی مناسب وجود دارد.

وی با بیان اینکه گیلان از سرمایه انسانی مناسبی برخوردار است خاطر نشان کرد: حفظ نخبگان، شناسایی توانمندی های آنان و فراهم کردن امکانات و فرصت های مناسب ضروری است.

دکتر موسوی افزود: سازمان ها و نهاد های متولی بحث توسعه، به دلایلی چون تعدد کاری نتوانسته اند ارتباط مناسبی میان نخبگان و مسئولین ایجاد کنند و کارخانه نوآوری می تواند این خلا را پوشش دهد.

موسس کارخانه نوآوری گیلان در تشریح اهداف این مجموعه اظهار داشت: کارخانه نوآوری گیلان می تواند در شتاب دهی جذب امکانات برای نخبگان موثر باشد تا ضمن شناسایی توانمندی ها و ایده های خلاقانه، فرصت مناسب فراهم شود و حمایت لازم از قشر نخبه جامعه صورت گیرد.

مسعود موسوی در زمینه تجاری سازی فعالیت های آتی نخبگان در این مجموعه دانش بنیان اعلام کرد: بحث تجاری سازی، صادرات محصول و یا خدمات دانش بنیان نیازمند فراهم سازی بستری است که بتواند شبکه سازی مناسب را در همه لایه ها شکل دهد.

وی افزود: در حد توان و بضاعت خود سعی خواهیم کرد با جذب فرصت ها و امکانات در توسعه استان گیلان تاثیرگذار باشیم.

موسوی در پایان با اشاره به اینکه اعتقاد داریم تنها محرک توسعه در شرایط فعلی کارخانه نوآوری و بها دادن به ایده های نخبگان است، گفت: پیش از گیلان نیز نمونه های موفقی از مجموعه های مشابه وجود داشته که با حمایت های دولتی همراه بوده است. در استان گیلان بخش خصوصی با شهامت پا به این عرصه گذاشته است و معتقدیم این مسیر می تواند جوابگوی بسیاری از معضلات باشد.

ارسال پاسخ