مهدی تن پوش مسئول روابط عمومی و تبلیغات ستاد سحر در گیلان شد

به گزارش صبح رشت، با حکم شاهین کوچکی رییس ستاد سحر دکتر رییسی در گیلان، مهدی تن پوش مسئول روابط عمومی و تبلیغات ستاد سحر استان گیلان شد.

ارسال پاسخ