معاون سازمان محیط زیست خبر داد: شکست طرح انتقال آب دریای کاسپین به سمنان

تجریشی گفت: طی سال‌های گذشته مصرف آب در حوزه کشاورزی در مرکز کشور افزایش بیش از حد داشت به طوری که هیچ آبگیری در سال‌های گذشته از سد ساوه انجام نشده بنابراین در پهنه کویری، ما دچار خشکسالی‌های طبیعی و انسانی هستیم.

مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با انتقال آب خزر به سمنان اظهار کرد: بر اساس آخرین اعلام وزارت نیرو تمام طرح‌های انتقال آب دریای کاسپین به سمنان با شکست روبرو شده است.

تجریشی گفت: طی سال‌های گذشته مصرف آب در حوزه کشاورزی در مرکز کشور افزایش بیش از حد داشت به طوری که هیچ آبگیری در سال‌های گذشته از سد ساوه انجام نشده بنابراین در پهنه کویری، ما دچار خشکسالی‌های طبیعی و انسانی هستیم.

وی بیان کرد: بر اساس گزارش وزارت نیرو تاکنون موفق به صرفه جویی در مصرف آب در حوزه‌های مختلف از لحاظ کمی و کیفی نشده است بنابراین تمام برنامه‌های انتقال آب برای تامین منابع آبی شرب و صنعت با شکست روبرو شده است.

معاون محیط زیست گفت: انتقال آب از هر مکانی باید توجیه اقتصادی داشته باشد چرا که دولت برای این موضوع هیچ هزینه‌ای در حوزه صنعت نمی‌کند و صنایع باید خود به فکر تأمین منابع خود باشند.

وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ کم شدن آب در مبدا هیچ مشکلی ندارد، اما باید برای انتقال آب به مسائل زیست محیطی نیز توجه داشته باشد.

تجریشی تصریح کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته، انتقال آب از دریای کاسپین به سمنان هیچ‌گونه تاثیری بر کم شدن آب دریا ندارد.

وی افزود: مسئله آب یک مسئله پیچیده‌ای است چرا که اگر در آینده نتوانیم مصرف آب را مدیریت کنیم شاهد جابجایی‌های جمعیتی خواهیم بود.

معاون محیط زیست گفت: هم اکنون کشور ما دچار معضل کمبود آب است و تغییر اقلیم نیز در این خصوص یک مسئله جدی است به صورتی که در دو دهه گذشته ۲۰ درصد بارش‌های کشور کاهش یافته و بسیاری از پیش‌بینی‌ها در خصوص اینکه تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲۰ درصد دیگر نیز کاهش خواهیم یافت.

وی ادامه داد: اگر بارندگی‌ها ۲۰ درصد کاهش یابد نحوه بارش‌ها نیز تغییر پیدا می‌کند به صورتی که بیشتر بارش‌ها همراه با سیلاب و خشکسالی‌ها تداوم می‌یابد.

تجریشی گفت: باید فکری برای کمبود آب در منطقه فلات مرکزی کرد چراکه اگر ما مجبور شویم باید انتقال آب را انجام دهیم.

ارسال پاسخ