مصطفی عاقل منش به عنوان رییس ستاد مردمی شهرستان رشت آیت الله رییسی(گام دوم) منصوب شد

به گزارش صبح رشت،طی حکمی مصطفی عاقل منش به عنوان رییس ستاد مردمی شهرستان رشت آیت الله رییسی(گام دوم) منصوب شد.

ارسال پاسخ