مشروح سوابق اجرایی،علمی و پژوهشی دکتر حاج محمدی شهردار رشت

اختصاصی صبح رشت،دکتر ناصر حاج محمدی شهردار منتخب شورای اسلامی شهر رشت امروز ۲۱ خرداد طی ابلاغی از سوی دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور بعنوان شهردار رشت انتخاب شد.

گفتنی است شهر رشت پس از استعفای دکتر مسعود نصرتی با سرپرستی مهندس علی بهارمست در شهرداری رشت اداره میشد و ۱۰ ماه و ۲۲ روز شهردار نداشت.

مشروح سوابق دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت به شرح زیر است:

 

 

ارسال پاسخ