مسعود حبیبی مشاور امور اجرایی محمد حسن عاقل منش شد

با حکمی از سوی محمدحسن عاقل‌منش عضو شورای اسلامی شهر رشت و رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی مسعود حبیبی بعنوان مشاور امور اجرایی وی منصوب شد.

ارسال پاسخ