مسابقه طراحی تابلوهای ورودی شهررشت برگزار می شود

بر اساس فراخوان منتشر شده، مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با مشارکت اداره مطالعات و پژوهش و سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری برگزار کننده این مسابقه خواهند بود.

جایزه نفرات برگزیده برای نفر اول ۵ میلیون ریال، نفر دوم ۳ میلیون ریال و نفر سوم ۲ میلیون ریال خواهد بود.

زمان ارسال آثار تا دهم دی ماه و اعلام نتایج از ۱۵ الی ۲۰ دی ماه خواهد بود.

دبیر خانه ارسال آثار، مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت واقع در ساختمان تاریخی شهرداری (ساختمان ساعت) است.

از جمله اهداف این مسابقه ارتقای خوانایی و اطلاع رسانی مناسب در ورودی های شهر، برندسازی شهر خلاق خوراک شناسی، معرفی سرمایه های معنوی رشت و ایجاد رقابت سالم و سازنده بین طراحان برتر است.

 

ارسال پاسخ