مراسم تقدیر از بازیکنان قهرمان فوتبال لیگ شهرستان رشت سنین ۱۴ سال برگزار شد

مراسم تقدیر از بازیکنان قهرمان مسابقات فوتبال  لیگ شهرستان رشت سنین ۱۴ سال با حضور بزرگان فوتبال (استاد مهدی خباز _استاد محسن سیدی )برگزار گردید.

 

ارسال پاسخ