مدیرکل حوزه استاندار گیلان منصوب شد

با حکم ارسلان زارع، استاندار گیلان، یوسف گلشن به عنوان مدیر کل حوزه استاندار منصوب شد.

یوسف گلشن همچنین مدیریت روابط عمومی استانداری را نیز بر عهده خواهد داشت.

گلشن در سوابق کاری خود مدیرکل حوزه استاندار البرز و مدیریت روابط عمومی استانداری گیلان در زمان نجفی را داشته است. دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری های ویژه استانداری گیلان از دیگر سوابق کاری او به شمار می رود.

ارسال پاسخ