سرپرست جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان منصوب شد

طی حکمی  از طرف حاجیان زاده مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور ، اسفندیار ضیائی حلیمه جانی به عنوان سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان منصوب گردید.

سفندیار ضیائی حلیمه جانی دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی Tمولف و نویسنده پژوهش گردارنده چندین مقاله علمی و پژوهشی – مدرس دانشگاه ، عضو انجمن ژئوپولیتیک ایران می‌باشد و سابقه کار در مدیریت های مختلف در ادارات و اداره کل آموزش و پروش گیلان و پنج سال سابقه معاونت در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان را دارد.

گفتنی است علی پورحسن که از تیر سال ۱۳۹۴ به عنوان مدیرکل کانون پرورش فکری استان گیلان فعالیت می‌کرد، اکنون به سمت مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان منصوب شده است.

ارسال پاسخ