مدیران آموزشگاه های موسیقی خواستار تداوم جشنواره فجر در سال های آتی شدند

به گزارش صبح رشت،مدیران آموزشگاه های موسیقی آپادانا و زیباکناری با ابراز رضایت از جشنواره فرهنگی،هنری فجر خواستار تداوم این جشنواره شدند.

مدیر آموزشگاه موسیقی آپادانا گفت: جشنواره فجر رشت حرکتی خوب، ماندگار و موجب انگیزه بیشتر برای هنرجویان شده است.

رسول اکبری افزود: با برگزاری و تداوم جشنواره فجر رشت موافق هستم و امیدوارم هر سال کیفیت آن افزایش یابد.

وی بیان کرد: موسیقی در لحظه به لحظه زندگی ما جاری است و حتی در اذان و صوت قرآن نیز وجود دارد.

اکبری با اذعان به اینکه موسیقی در دوره معاصر به سمت غربزدگی در حرکت بود تصریح کرد: برپایی چنین جشنواره هایی از خاموشی و غربزدگی موسیقی ایرانی جلوگیری خواهد کرد.

مدیر آموزشگاه موسیقی آپادانا در خاتمه با ابراز رضایتمندی از برگزاری سومین جشنواره فرهنگی هنری فجر رشت گفت: امیدوارم این برنامه در سال های آینده نیز همچنان با قوت برگزار شود و انگیزه و اعتماد به نفس در هنرجویان را افزایش دهد.

مدیر آموزشگاه موسیقی زیباکناری  نیز درباره جشنواره فجر گفت: جشنواره فجر رشت به صورت رقابتی ما بین آموزشگاه های هنری برگزار شود.

امین زیباکناری در پنجمین روز برگزاری جشنواره فجر رشت گفت: برگزاری جشنواره فجر رشت به صورت رقابتی انگیزه آموزشگاه های هنری و هنرجویان را افزایش خواهد داد.

وی بیان کرد: آموزشگاه زیباکناری در هر سه دوره این جشنواره حضور داشته و امیدوارم این اقدام تحسین برانگیز ارشاد رشت تداوم داشته باشد.

زیباکناری افزود: آموزشگاه زیباکناری در سومین جشنواره فجر رشت برنامه هایش را در قالب تک نوازی، دونوازی و گروه نوازی اجرا خواهد کرد و معتقدم تبلیغات محیطی پیرامون برگزاری جشنواره باید افزایش یابد.

مدیر آموزشگاه موسیقی زیباکناری با قدردانی از اقدام ارشاد رشت درباره برگزاری جشنواره فرهنگی هنری فجر رشت تصریح کرد: برگزاری این جشنواره انگیزه هنرجویان و خانواده های آنان را افزایش داده و استقبال خوبی از آن داشته اند.

ارسال پاسخ