محمود باقری خطیبانی: آمادگی پوشیدن لباس آقای علیپور را دارم

به گزارش صبح رشت،محمحمود باقری خطیبانی عصر امروزدر آخرین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای چهارم اظهار داشت: باور ندارم آیا آخرین روزه؟
وی افزود: فکر کنم از فردا هستیم و اگر داد و فریاد کردیم برای جیب خودمان نبود و برای رضای خدا و مردم بود.

عضو شورای شهر رشت در ادامه گفت: امیدوارم شورای پنجم شورای موفقی باشد و موفقیت شورای پنجم به موفقیت شهروندان برمی گردد و موفقیت نصیب مردم می شود.
باقری خطیبانی ابراز داشت: اگر مردم به من رای ندادند اصلح تر از من را دیدند و می توانم جای آقای علیپور را در شهر پر کنم و اگر ایشان لباس نپوشید بنده آمادگی پوشیدن لباس را دارم و جارو بزنم و تا کنون هرچه گفتم عملی کردم.

ارسال پاسخ