محمد حسن عاقل منش: نشست با اعضای شورای ادوار گذشته گامی موثر جهت پیشبرد اهداف توسعه شهری است

عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: نشست با اعضای شورای ادوار گذشته رشت گامی موثر جهت پیشبرد اهداف توسعه شهری و شناسایی بهتر نقاط ضعف و قوت پیرامون آن می باشد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت محمد حسن عاقل منش با اشاره به حضور روسای ادوار گذشته شورای رشت در صحن شورا اظهار کرد: این کار با ابتکار سید امیر حسین علوی رئیس شورای اسلامی رشت انجام و امیدوارم با هم اندیشی و ارائه ایده ها به راهکارهایی بهتر به منظور اداره امور شهر عزیزمان رشت دست یابیم.
وی افزود: برخی از این چهره ها همچون بنده دو الی سه سال از ریاست پارلمان شهری را طی سالهای گذشته تجربه کرده اند و در طول دوران تصدی خود تجارب ارزشمند و موثری به منظور رفع برون رفت از مشکلات شهری کسب کرده اند و یقینا با برگزاری این گونه جلسات چراغ راه هدایت سکان مجموعه مدیریت شهری در آینده مشخص می شود.
عاقل منش بیان کرد: شوراهای شهر و روستا بعد از گذشت سالها دیگر یک نهال نوپا نیست و از مبانی قانونی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی چندین ساله برخوردار است.
عضو شورای اسلامی شهر رشت تصریح کرد: شوراها از پایگاهی در خور توجه به منظور تصمیم گیری و تصمیم سازی بر پایه خرد جمعی نیروهای برخاسته از برآیند افکار جامعه برخوردار بوده و به همین نسبت توقع و انتظار شهروندانی که به ما رای داده اند بیش از پیش می باشد.
عاقل منش با بیان اینکه جایگاه شورا برای همگان روشن شده است گفت: باید با تداوم برگزاری چنین جلساتی در راستای پیشبرد اهداف توسعه شهر بهره لازم را بگیریم و خواستار تداوم چنین اقداماتی هستم.
عضو شورای اسلامی شهر رشت در خاتمه گفت: فرصت های با هم بودن کوتاه است و باید با مثبت اندیشی و به دور از حاشیه ها نقش امروزمان را به خوبی دریابیم و موثر عمل کنیم.

ارسال پاسخ