محمد حسن عاقل منش: شوراها به بلوغ مناسبی از تجربه رسیده اند

محمد حسن عاقل منش،ضمن تبریک روز شوراها اظهار داشت: این روز را به همه مردم و اعضای شورا که در یک مشارکت مدنی نمایندگان خود را انتخاب کردند تبریک می گویم.
وی با اشاره به اینکه شوراها در پنج دوره از فعالیت خود دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته اند بیان کرد: از زمان آغاز فعالیت شوراها انتظارات و وظایف شوراها مشخص نبود ولی اکنون به بلوغ مناسبی از نظر تجربه رسیده اند.
عضو شورای شهر رشت تصریح کرد: قوانین مرتبط با شوراها به صورت کامل تدوین نشده است و به طورمثال عدم وجود قانون یکپارچه مدیریت شهری،یکی از مشکلات موجود است.
وی با اشاره به اینکه عدم مدیریت واحد شهری موجب ناهماهنگی و بی نظمی در شهر می شود اذعان داشت: عدم وجود مدیریت شهری موجب ناهماهنگی برای ایجاد زیرساخت شده و امیدوارم در این زمینه مجلس شورای اسلامی و دولت اقدام لازم را انجام دهد.
عاقل منش پیشنهاد داد: می توان برای اجرای مدیریت واحد شهری چند شهر را به عنوان پایلوت انتخاب کرد و مسئولیت را در قالب مدیریت یکپارچه شهری به شهرداری واگذار کنند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم در دوره پنجم شورای اسلامی قدم های محکمی برای شهر برداشته و خواسته های مردم را در ابعاد مختلف برآورده کنیم.

ارسال پاسخ