قیمت زولبیا و بامیه در رشت تعیین شد

شیرینی زولبیا و بامیه امسال با توجه به ممتاز بودن، درجه یک و درجه دو بودن برای عرضه کردن در ماه مبارک رمضان در رشت قیمت گذاری شده است .

هادی محمدی نژاد،رئیس اتحادیه قنادان گیلان افزود: شیرینی زولبیا و بامیه امسال با توجه به ممتاز بودن، درجه یک و درجه دو بودن برای عرضه کردن در ماه مبارک رمضان در رشت قیمت گذاری شده است .
وی اظهار کرد: برهمین اساس ، قیمت زولبیا و بامیه برای ماه رمضان امسال در رشت ؛ شیرینی ممتاز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ، درجه یک ۱۱ هزار تومان و درجه دو ۱۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
وی تصریح کرد: این قیمت ها نزدیک به ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
محمدی نژاد رشتی همچنین برای چگونگی تشخیص مردم از نوع درجه بندی شیرینی زولبیا و بامیه گفت: برای چگونگی تشخیص مردم از نوع درجه شیرینی زولبیا و بامیه خریداری شده در هر واحد عرضه کارت های رنگی نصب شده است.
وی ادامه داد: کارت سفید به معنای عرضه شیرینی زولبیا و بامیه از نوع ممتاز، کارت آبی نشاندهنده عرضه شیرینی درجه یک و کارت زرد درجه دو بودن شیرینی زولبیا و بامیه عرضه شده را نشان می دهد.
سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز سامانه ۱۲۴ را برای گزارش های مردمی مبنی بر تخلف اعلام کرده است.

ارسال پاسخ