قطار شورای پنجم در پرتگاه انحلال!

 پس از گذشت بیش از هفت ماه از فقدان حضور شهردار در شهری پر حاشیه و با انباشت مطالبات، همچون رشت انتخاب دوم منتخبین شهروندان در پارلمان محلی نیز به ثمر ننشت و وزارت کشور صلاحیت گزینه دوم را نیز چون شهردار منتخب اول رد کرد!

این وضعیت در حالی است که با توجه به زمان بندی موجود و فرصتهای از دست رفته یازده عضو شورای شهر در موقعیتی حساس و استثنایی در یک قدمی انحلال قرار دارند و در صورتی که تمایل به این اتفاق ندارند باید با پرهیز از اختلافات گذشته به روند انتخاب شهردار تسریع بخشیده و گزینه ای مورد وثوق همگان را انتخاب و به وزارت کشور معرفی کنند.

حال باید دید پروسه پر تنش انتخاب شهردار رشت که این روزها به نقل محافل ملی نیز بدل شده و بیش از همه رشتوندان را کلافه کرده است با تدبیر و همدلی اعضای شورا حل خواهد شد و یا قطار شورای پنجم در دومین سال حرکت خود به پرتگاه انحلال سقوط خواهد کرد؟/به وقت خبر

ارسال پاسخ