فاطمه شیرزاد تاکید کرد: ضرورت تبیین ابعاد مختلف نهضت جنگل به نسل جوان

فاطمه شیرزاد بامحکوم کردن ترور دانشمند هسته ای کشورمان شهید فخری زاده گفت: دشمنان آگاه باشند که فرزندان ایران زمین همیشه پای انقلاب و نظام و کشورشان تا آخرین نفس خواهند ایستاد.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمن و ایادی استکبار از توسعه و پیشرفت ایران اسلامی بیمناک هستند ،گفت:تاریخ پر افتخار کشورمان همواره یاد آور رشادت ها و دلیری های مردمانی عدالت خواه و دین‌دار بوده است.

فاطمه شیرزاد با بیان اینکه نهضت جنگل میرزا کوچک خان منشاء دینی و اعتقادی داشته است افزود:از مهمترین مولفه های مبارزاتی میرزاکوچک خان جنگلی عدم سازش با بیگانگان و استکبار بود و ایشان در مقابل زیاده خواهی و تجاوزگری و توطئه های دشمنان محکم ایستادگی کرد.

فاطمه شیرزاد در ادامه با بیان اینکه ترویج اندیشه های والای اسلامی میرزا کوچک خان و تشریح ابعاد مختلف نهضت جنگل در جامعه امروز خصوصا نسل جوان ضروری است تصریح کرد:میرزا کوچک خان  در راه استقلال ، دینداری و زیاده خواهی بیگانگان و سرافرازی اسلام و مردم ایران و گیلان به شهادت رسید .بی شک ایران اسلامی با تکیه بر تاریخ پرافتخارش و پرورش جوانانی غیور در تمامی عرصه های پیش رو با عنایت خداوند متعال پیروز و سربلند خواهند بود‌.

ارسال پاسخ