علی درجانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان شد+مشروح سوابق

علی درجانی طی حکمی از سوی حجتی وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان منصوب و معرفی شد.

وی مدیرکلی دفتر ساماندهی مراکز جهادکشاورزی و شبکه ترویج و سرپرست معاونت ترویج و آموزش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی،ریاست مرکز آموزش و تحقیقات گیلان،مدیر نمونه ملی بخش کشاورزی،استاد دانشگاه در کارنامه کاری وی مشاهده می شود.

 

 

ارسال پاسخ