علوی مشکلی برای حضور در انتخابات مجلس نخواهد داشت

روز گذشته خبرهایی مبنی بر عدم اقبال رئیس شورای شهر رشت برای حضور در انتخابات مجلس به دلیل اتمام فرصت استعفا منتشر شد که طبق آخرین بررسی ها، در صورت ورود فرماندار شهرستان رشت استعفای وی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و علوی مشکلی برای حضور در انتخابات مجلس نخواهد داشت‌.

استعفای هر یک اعضای شورای شهر منوط به آرای شورا نشینان است و سید امیر حسین علوی پس از عدم برگزاری جلسات اخیر شورای شهر رشت نتوانست مجوز خروج از شورا را کسب کند.

 

ارسال پاسخ