عضو شورای شهر و مدیران مناطق دو و چهار شرکت آب و فاضلاب رشت بر همکاریهای مشترک تاکید کردند

ظهر روز پنجشنبه هیجدهم دی ماه ۱۳۹۹ محمد حسن عاقل منش با نظرنژاد مدیر منطقه چهار و بامدادی مدیر منطقه دو شرکت آب و فاضلاب شهرستان رشت دیدار کرده و از واحدهای مختلف این دو مجموعه بازدید نمود و با کارکنان آنها به گفت وگو پرداخت.
به گزارش “هاتف خبر” موضوع ترمیم‌ حفاری، نصب انشعابات خانگی و پاسخگویی به موقع به شهروندان در این دیدار مورد تاکید دو طرف قرار گرفت.


عاقل منش همچنین ادغام شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی و ایجاد شرکت آب و فاضلاب استان را اقدامی ارزنده از سوی وزارت نیرو توصیف کرد و آن را روزنه ای برای خدمات بهتر به شهروندان دانست.
وی به رویکرد مدیریت شهری برای خدمات دهی به مناطق محرومی که مشکلات آب و فاضلاب دارند را همراهی با مجموعه شرکت آب و فاضلاب توصیف کرد و گفت: منابع تبصره سه شرکت آب و فاضلاب که هر ساله از طرف این شرکت به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد، فرصت و امکانی است تا از منابع آن برای ایجاد شبکه فاضلاب در مناطق محروم شهر هزینه شود.


عاقل منش با توجه به همکاری شورای اسلامی شهر در تصویب این موضوع که هر ساله انجام‌ می شود، خواستار نظارت روی مصرف بهینه این منابع برای ایجاد شبکه آب و فاضلاب در مناطق محروم شد و گفت: امیدوارم این اقدام همواره در دستور کار قرار گیرد.
در جریان این بازدید هر یک از مدیران‌ مناطق دو و چهار شرکت آب و فاضلاب شهرستان رشت ضمن استقبال از حضور عضو شورای اسلامی شهر در ادارات مربوطه تعامل و همکاری با مجموعه مدیریت شهری را برای رفع مشکلات موجود سازنده توصیف کردند.

ارسال پاسخ