صفحه رسمی سازمان زندان های کشور در اینستاگرام راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی زندانهای گیلان صفحه رسمی سازمان زندانهای کشور در اینستاگرام راه اندازی شد
در این صفحه می توانید از آخرین اخبار،  برنامه ها، سیاست ها و اقدامات و دستاوردهای این مجموعه در توسعه خدمات اصلاحی و تربیتی به زندانیان مطلع گردید

ارسال پاسخ