سیدعلی معصومی به عنوان دبیر کمیته بازرسی سبک گوجوریو کاراته کشور منصوب شد

طی حکمی از سوی اسنفدیار زیال،رئیس سبک گوجوریو جهانی کاراته،سیدعلی معصومی به عنوان دبیر کمیته بازرسی این سبک در کشور منصوب گردید

وی پیش این از مدیر امور حفاظت دفتر آیت الله قربانی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت و بازرس ویژه رئیس شیلات کشور و مشاور رئیس هئیت کاراته استان را برعهده داشته است

در حال حاضر هم عضو شورای پیله داربن(تخته پل) و مدیریت پست بانک پیله داربن را بر عهده دارد.

 

 

ارسال پاسخ