سرپرست شهرداری رشت: بودجه شهرداری باید باید با شیب ملایم کاهش یابد

سرپرست شهرداری رشت، در جلسه کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه بودجه شهرداری از سال ۹۳ به صورت غیر واقعی رشد کرد اظهار داشت: بودجه پیشنهادی هنوز هم واقعی نیست و باید ۶۰۰ میلیارد بسته شود. ولی بودجه ای که یک مرتبه افزایش داشته باید با شیب ملایم کاهش یابد.

 

وی تصریح کرد: ۸۰ درصد هزینه های جاری مربوط به حقوق پرسنل است و لازم است به رفاه کارکنان نیز توجه کرد.

 

بهارمست در حوزه آسفالت گفت: هر منطقه پیمانکار ویژه برای ترمیم نوارهای حفاری قرارداد بسته است اما مشکل ما تزریق نقدینگی است.

 

بهارمست تاکید کرد: تاکنون جلسات زیادی با مسئولان داشته ایم ولی یک کیلو قیر به شهرداری داده نشده و دریافت قیر منوط به ضمانت نامه نقدی بانکی است.

ارسال پاسخ