سرپرست سازمان اجتماعی فرهنگی ورزشی شهرداری رشت تاکید کرد: نقش مشارکتی تشکل های مردم نهاد در مدیریت شهری و توسعه فرهنگ مشارکت شهروندی

 سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در بازدید از سرای محلات رشت بر نقش مشارکتی تشکل های مردم نهاد (NGO) در امر خدمات رسانی به شهروندان تاکید کرد .

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ، علیرضا حسنی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در بازدید از سرای محلات در نواحی مختلف شهر رشت به نقش مشارکتی تشکل های مردم نهاد (NGO) اشاره نمود و اظهار داشت: این تشکل ها درشرایط مختلف به ویژه بارش برف اخیر اقدامات حمایتی و امدادرسانی ارزنده ای ایفا نموده اند.

حسنی ضمن تقدیر از NGO های رشت به بررسی عملکرد سرای محلات پرداخت و از اقداماتی که در طی بارش برف طبق برنامه ریزی های معین پیش بینی شده در جلسات ستاد حوادث غیر مترقبه؛ با وجود شرایط نامناسب جوی و دربارش شدید برف توسط عوامل خدوم سرای محلات و با مشارکت تشکل های مردم نهاد انجام گرفته ابراز رضایت نمود.

به گزارش مسئولین سرای محلات از جمله اهم موارد جاری طی اجرای عملیات امداد رسانی، آزاد سازی خودروهای دربرف مانده، بازگشایی مداخل ورودی وخروجی مراکز آتش نشانی، پمپ بنزین ها وبیمارستان های مناطق مختلف شهر است.

یزدانی مسئول ناحیه ۱منطقه ۳ ضمن ارائه گزارش یاری رسانی به یک بانوی شهروند باردار در رساندن وی به بیمارستان و بازگشایی وبرف روبی مقابل مقرر پلیس راهور، بلوار شهید انصاری و ایستگاه برق شماره یک، مجتمع صدا وسیما، مجتمع آزادگان وپمپ بنزین صادقی، از سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برای پشتیبانی وحمایت مدیریت شهرداری و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و سرای محلات نواحی مختلف شهر رشت تشکر کرد.

ارسال پاسخ