سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان رشت منصوب شد

با حکم مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان گیلان ، منصور غفاری بعنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان رشت منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است امید که با توجه به توانمندی، شایستگی های جنابعالی و با توکل به ایزد منان در انجام امور محوله موفق و موید باشید.
گفتنی است غفاری پیش از این ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان تالش را بر عهده داشت

ارسال پاسخ