سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت خبر داد: چهل و یکمین جلسه شورای رشت غیر علنی برگزار می شود

سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت گفت: چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت به صورت غیر علنی در سالن جلسات شورا واقع در ساختمان میرزا خلیل رفیع برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای رشت فاطمه شیرزاد با اشاره به عدم حضور رئیس شورا در چهل و یکمین جلسه شورا بیان کرد: شهردار و رئیس شورای رشت جهت شرکت در جلسه ای خارج از استان حضور دارند .
وی به دستور جلسه صحن شورا اشاره و گفت: در جلسه فردا مدیران شهرداریهای مناطق رشت به ارائه گزارش درباره برخی از اقدامات انجام شده خواهند پرداخت.
جلسه غیر علنی شورای رشت ساعت ۱۶ عصر فردا در ساختمان جلسات شورا واقع در میدان صیقلان برگزار می شود.

ارسال پاسخ