سخنگوی شورای اسلامی رشت: جلسه استعفای رئیس شورای رشت لغو شد

سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت گفت: به علت غیبت هفت عضو شورای اسلامی شهر رشت جلسه استعفای رئیس شورای شهر لغو شد.

فاطمه شیرزاد افزود: انصاری معاون سیاسی فرمانداری رشت به منظور برگزاری این جلسه در صحن شورا حضور پیدا کرد اما به علت عدم حضور اکثریت اعضای شورای رشت این جلسه تشکیل نشد.

فاطمه شیرزاد، سید امیر حسین علوی، بهراد ذاکری، رضا رسولی چهار عضو شورای رشت در نود و ششمین جلسه غیر علنی امشب شورا بود

ارسال پاسخ