رسول قهرمانی، قهرمان ملی

رسول قهرمانی قهرمان ملی این روزها در برخورد با متخلفین که شجاعت و قاطعیت او ستودنیست.

مقام معظم رهبری:جوانان راه حل کشور هستند نه مشکل کشور

رسول قهرمانی را میتوان یک قهرمان نامید.قهرمانی که با شایستگی و جدیت تمام در مقابل احقاق حقوق بیت المال و مردمانش مبارزه میکند و با اقتدار مقابل مفسدین می ایستد.

او تنها نماینده ی یک دادستان و چهره ی حقوقی یا قضایی نیست.نماینده ی ما جوانان است که ثابت نمود هرکجا یک جوان پا میگذار میتواند اثر گذار باشه و قاطع باشد.

آری،رسول قهرمان است.قهرمانی برای مردم و ما جوانان که نور امید را در دل مردم روشن کرد.

به امید روزی که اعتماد به جوانان الویت و سرلوحه ی دستگاههای مختلف قرار گیرد.

در پایان و به نمایندگی از جوانان دیار مبارز نستوه و عدالتخواه میرزا کوچک خان جنگلی ضمن تشکر از دستگاه قضا و دستگاههای مرتبط در برخورد با مفسدین،امید است قهرمانی ها را بیش از پیش پرورش دهیم.

برای رسول قهرمانی هم ارزوی سربلندی و موفقیت در مسیر خطیری که گام نهاده است را دارم و محافظت و سلامت او را از ایزد منان خواستارم

ارسال پاسخ